UV-werende kleding UV-werende kinderkleding UV-werende kleding UV-werende t-shirts UV-werende kleding UV-werende caps UV-werende kleding UV-werende t-shirts lange mouwen UV-werende kleding UV-werende t-shirts korte mouwen UV-werende kleding UV-werende rompertjes UV-werende kleding UV-werende kinderkleding UV-werende kleding UV-werende t-shirts UV-werende kleding UV-werende caps UV-werende kleding UV-werende rompertjes UV-werende kleding UV-werende t-shirts lange mouwen UV-werende kleding UV-werende t-shirts korte mouwen UV-werende kleding
 

algemene voorwaarden
Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van HappySunnyDays.
Klik  <hier> om de voorwaarden te downloaden 

 
HappySunnyDays
Postbus 75581
1070 AN Amsterdam
Jaagpad 19
1059 BN Amsterdam
Tel +31 (0)20 7857556
mail:info@HappySunnyDays.nl

 
KVKnr: Amsterdam 34331462
BTW NL8205.62.403.b01

1. Algemeen
1-1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
1-2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


2. Prijzen
Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.


3. Verzendkosten
3-1 Voor verzending van de kleding brengt HappySunnyDays portokosten in rekening.
3-2 De bijdrage aan de portokosten verschilt per besteed bedrag
Bedragen tot € 50,- : € 3,50
Bedragen vanaf  € 50: gratis
3-3 Afhankelijk van het aantal artikelen / volume verzenden wij uw bestelling in een envelop of pakket. Buiten Nederland gelden andere tarieven. Deze zenden wij op aanvraag naar u toe: info@HappySunnyDays.nl

4. Betaling
4-1 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
4-2 Elke bestelling wordt geleverd na betaling. U kunt betalen:
- direct en online middels creditcard (Eurocard, Mastercard, en Visa) of iDEAL.
- middels een overschrijving via bank- of girorekening.
De betaling dient volledig binnen 7 werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze dagen reserveert HappySunnyDays de bestelde artikelen voor u. Mocht HappySunnyDays de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan worden de artikelen weer vrijgegeven voor de verkoop.
4-4 HappySunnyDays verzendt een bevestiging per e-mail als uw betaling binnen is.
5. Levering
5-1 Alle artikelen worden binnen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden bij TNT post of DHL.
5-2 Mocht om een bepaalde reden aanbieding bij TNT post of DHL binnen 4 werkdagen niet mogelijk zijn, dan wordt telefonisch of per mail contact met u opgenomen.
5-3 Er wordt per e-mail een bevestiging van verzending naar u verzonden.
5-4 TNT post en  DHL bezorgen in de regel binnen 4 werkdagen, mits het afleveradres binnen Nederland is.
5-5 Alle kleding is uit voorraad leverbaar. Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is dan wordt u hiervan onmiddellijk van op de hoogte gebracht. Indien HappySunnyDays uw bestelling binnen 30 dagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en heeft u de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.
5-6 Indien na 4 bezorgpogingen het pakket niet afgeleverd kan worden door afwezigheid, wordt het pakket teruggezonden naar HappySunnyDays. De verzendkosten restitueren wij niet. Er zal contact worden voor een nieuwe verzending, die u eerst dient te betalen.
5-7 HappySunnyDays is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door TNT post of DHL.
6. Retourneren en ruilen
6-1 HappySunnyDays doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Bent u desondanks niet tevreden met (een deel van) uw bestelling, dan kunt u deze artikelen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling retourneren.
6-2  Retourneren is alleen mogelijk  indien wij binnen 5 dagen na ontvangst pakket een e-mail van u hebben ontvangen via info@HappySunnyDays.nl  met daarin uw bestelnummer en wens ruilen of retourneren
6-3 Na ontvangst e-mail zullen wij het retourproces aan u mailen.
6-3 Na ontvangst van de retourzending zal HappySunnyDays het betaalde bedrag (exclusief de betaalde kosten van toezending) binnen 30 dagen terugstorten op uw bankrekening.
6-5 Er wordt niet teruggenomen als:
•  de kleding gedragen en/of gewassen is
•  u zelf heeft getracht een gebrek te herstellen
•  u de gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd
6-6 Klanten met korting
- Klanten die de kleding hebben verkregen met korting (actiecode of INGrentepunten) krijgen geld retour voor de betaalde actieprijs. 
- Ruilen kan alleen als de retourzending en extra verzendkosten worden betaald
6-6 Indien de klant een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal HappySunnyDays zorgen voor het verzenden van de juiste artikelen.

7. Aansprakelijkheid
7-1 De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Bovendien voldoen alle kinderproducten in het assortiment van  HappySunnyDays  aan de strenge eisen waaraan kinderartikelen moeten voldoen. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen.
7-2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. HappySunnyDays kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. HappySunnyDays is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
7-3  HappySunnyDays is niet verantwoordelijk voor tik- en zetfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door HappySunnyDays  zo spoedig mogelijk worden aangepast.
7-4 HappySunnyDays kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

8. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft HappySunnyDays in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat HappySunnyDays houden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9. Privacy-statement
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door HappySunnyDays gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
10. Vragen en suggesties
HappySunnyDays streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen, klachten of suggesties hebben over onze producten en/of dienstverlening dan wordt HappySunnyDays daar graag telefonisch of per e-mail (info@HappySunnyDays.nl) van op de hoogte gebracht.
11. Geschillen
11.1 Op overeenkomsten tussen HappySunnyDays en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank in de provincie Noord-Holland.
12. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van HappySunnyDays.